Hitek és tévhitek a zálogkölcsönről

Pénzügyi tudatosság
A záloghitelezéssel kapcsolatban számos tévhit van a köztudatban.

1. Zálogkölcsönt bárki kaphat.

Nem igaz.

 Csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy kaphat zálogkölcsönt, aki személyazonosságát érvényes okmánnyal igazolta, és tulajdonosa egy zálogul elfogadható tárgynak.

 

2. Márkás divatékszerekre és műszaki cikkekre is kaphatok zálogkölcsönt.

Nem igaz.

 A BÁV által nyújtott zálogkölcsön kizárólag az alábbi tárgyak fedezetére igényelhető:

  • arany- és ezüstékszer vagy tárgy,
  • befektetési célú aranytömb,
  • karóra,
  • márkás porcelán,
  • műtárgy,
  • festmény.

 

3. A zálogkölcsönt hosszas hitelbírálat előzi meg.

Nem igaz.

 A zálogkölcsön olyan kölcsön, amelyhez gyorsan és egyszerűen lehet hozzájutni: ha értéktárgyát valamelyik zálogfiókunkban kézizálogba adja, mi azt a helyszínen azonnal felbecsüljük. Ha Ön elfogadja az ajánlott kölcsönösszeget, akkor megkötjük Önnel a kölcsönszerződést (kiállítjuk a zálogjegyet), és a kölcsönt igénye szerint egy-két percen belül készpénzben kifizetjük, vagy átutaljuk a bankszámlájára. A kölcsönösszeg visszafizetéséig a zálogtárgyat biztonságosan megőrizzük.

 

4. A zálogkölcsön igénybevételéhez nem kell személyi azonosítás.

Nem igaz.

 Minden új elzálogosítás esetén meg kell adni a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályban meghatározott adatokat (minimálisan a családi és utónevet, valamint a születési helyet és időt), amelyet személyazonosító okmánnyal (személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal vagy útlevéllel) kell igazolni. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a személyes adatok rögzítése önmagában nem jelenti a szerződés nevesítését is.

 

5. Csak nevesített szerződést lehet kötni.

Nem igaz.

A személyes adatok kötelező rögzítése önmagában nem jelenti a szerződés nevesítését, ügyfeleink továbbra is tudnak nevesített és nem nevesített szerződést kötni velünk. A nem nevesített kölcsönszerződés a zálogjegy, amely értékpapírnak minősül, és birtokosa számára azt a jogot biztosítja, hogy a zálogtárgyat kiváltsa, a futamidőt meghosszabbítsa, előtörlesszen, vagy elszámolást kérjen. Ha egy ügyfelünk nevesített kölcsönszerződést köt, akkor kizárólag ő vagy a meghatalmazottja válthatja ki a zálogtárgyat, vagy változtathatja meg a kölcsön kondícióit, miután személyazonosságát igazolta.

 

6. A zálogkölcsönt nem lehet előtörleszteni.

Nem igaz.

Bárki megteheti, hogy már a futamidő alatt visszafizeti záloghitelének egy részét, amit mi előtörlesztésként kezelünk. Ilyen esetben az eredeti szerződés lejárata nem változik, így ügyfeleinket nem terhelik sem prolongálási, sem más költségek, és kölcsönük csak a fennmaradó tartozás összege után kamatozik tovább.

 

7. A futamidőn belül nem lehet emelni a kölcsönösszeget.

Nem igaz.

 Amennyiben valaki igényli, és a zálogtárgya erre megfelelő fedezetet nyújt, a futamidőn belül egy alkalommal a kölcsönösszeg emelésére is lehetőséget biztosítunk.

 

8. Nem lehet meghosszabbítani a futamidőt.

Nem igaz.

Ha valakinek problémát okoz a kölcsön visszafizetése, akkor lehetőséget biztosítunk a kölcsön futamidejének meghosszabbítására (ún. prolongálására), akár egymás után többször is. Új futamidőként ügyfeleink választhatják az eredeti futamidőt, vagy akár módosíthatják is azt. A prolongálás keretében a fennálló tartozás csökkentésére (törlesztésre) is lehetőség van.

 

9. Ha elveszítem a zálogjegyet, a beadott zálogtárgyat sem válthatom vissza.

 Nem igaz.

Ha valaki elveszti a zálogjegyét, akkor személyesen el kell mennie abba a zálogfiókba, ahol beadta az értéktárgyat, és ügyfél letiltási eljárást kell indítania annak érdekében, hogy a zálogjegy bemutatása nélkül is kiválthassa értéktárgyát. Ennek keretében pontos és részletes leírást kell adni a zálogtárgyról (pl. a zálogtárgy jellemzői, a zálogjegy száma, a beadás dátuma), igazolni kell a személyazonosságot (fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával), majd kollégánk segítségével ki kell tölteni és alá kell írni az erre szolgáló dokumentumot. Az eljárás díja a folyósított kölcsönösszeg 10 százaléka.

 

10. Ha lejár a futamidő, azonnal elveszítem a beadott ékszert.

Nem igaz.

 Ha a meghosszabbított futamidővel sem sikerül a megadott határidőig kiváltani a zálogtárgyat, a kölcsön lejáratának napját követő hónap utolsó napjáig türelmi időt biztosítunk, amely alatt nem értékesítjük a zálogtárgyat, így ügyfeleink ebben az időszakban még rendezhetik tartozásukat. 

Ha valaki a türelmi idő letelte után sem tudja kiváltani a zálogtárgyat, és a futamidő ismételt meghosszabbítására sincs lehetősége, akkor kérvényezheti a türelmi idő meghosszabbítását (visszatartás), amelynek pozitív elbírálása esetén, a meghosszabbított türelmi időben nem kerül sor a kényszerértékesítésre. Ugyanakkor ebben az esetben a kérelem beadásakor ún. visszatartási díjat számolunk fel, amely az első alkalommal benyújtott kérelem esetében a kérelem benyújtásának napján esedékes teljes tartozás (kiváltási összeg) 4 százaléka, minden további alkalommal pedig a kérelem benyújtásának napján esedékes teljes tartozás 5 százaléka.  Ha e lehetőségek igénybevétele után sem sikerül kiváltani a zálogtárgyat, jogosultak vagyunk értékesíteni azt.

 

ZÁLOGKÖLCSÖN TERMÉKEK