Gyakran Ismételt Kérdések

Mi a kézizálogkölcsön? Olyan kölcsön, melyhez gyorsan és egyszerűen hozzájuthat! Értéktárgyát felbecsüljük, és ha elfogadja az ajánlott kölcsönösszeget, a tárgyat zálogba vesszük, s a kölcsönt igénye szerint egy-két percen belül készpénzben kifizetjük Önnek vagy átutaljuk bankszámlájára. A kölcsönösszeg visszafizetéséig a zálogtárgyat biztonságosan megőrizzük. Amennyiben a kölcsön visszafizetése problémát okoz, akkor lehetőséget biztosítunk a kölcsön futamidejének meghosszabbítására (prolongálására), akár egymás után többször is. A zálogkölcsön előnye, hogy gyors, néhány perc alatt felvehető, így pillanatok alatt megoldja az átmeneti pénzügyi problémáit. Fontos megjegyezni, hogy beadott értéktárgya nem veszik el és nem értékesítjük, amíg ki nem váltja azt (fizeti vissza a kölcsönösszegét) vagy amíg a futamidőt követő türelmi idő le nem jár!
Milyen dokumentumok szükségesek a kézizálogkölcsön felvételéhez? A kézizálogkölcsön igénybevételéhez nincs szükség jövedelemigazolásra, kezesre, közüzemi számlákra stb. Ha ön betöltötte a 18. életévét, elég, ha személyazonosságát érvényes okmánnyal igazolja, mi pedig értéktárgyát azonnal felbecsüljük és kifizetjük a kölcsönt készpénzben. Abban az esetben, ha a nevesített kölcsöntermékünket veszi igénybe, az elzálogosítási ügylet lebonyolításához szükségünk lesz továbbá a lakcímkártyájára is.
Kik vehetik igénybe a kézizálogkölcsönt? Minden 18. életévét betöltött személy, aki személyazonosságát érvényes okmánnyal igazolni tudja. Kivételt képez az a személy, akinek láthatóan hiányzik vagy csökkent a zálogügylet intézéséhez szükséges belátási képessége, illetve cselekvőképtelen.
Hogyan juthatok kézizálogkölcsönhöz? Hozza el ékszerét, értéktárgyát a legközelebbi BÁV zálogfiókba! Becsüs munkatársunk megvizsgálja ékszerét, értéktárgyát és ajánlatot tesz a zálogértékre és a kölcsön összegére. Amennyiben Ön elfogadja a munkatársunk által kínált összeget és konstrukciót, úgy a pénztárnál rögtön megkapja a kölcsönt készpénzben, valamint a zálogjegyet, vagy nevesített kölcsön esetén a zálogszerződést (a zálogjegyet kérjük, őrizze meg a zálogtárgy kiváltásáig). Mindez csupán néhány percet vesz igénybe. Sőt! Kérheti a nevesített kölcsönszerződés keretében az összeg átutalását is!
Mennyibe kerül, milyen futamidők közül lehet választani? Ügyfeleink szabadon választhatnak az alkalmazott futamidők közül. A legrövidebb futamidőnk 30 napos, melyen kívül választható még 60 és 90 napos futamidejű kölcsöntermék. Aktuális díjtételeinket az "Információ" menüpont alatt tudja megtekinteni.
Mi történik, ha elveszítem a zálogjegyet? Ha Ön elveszítette a zálogjegyét, akkor személyesen el kell mennie abba a zálogfiókba, ahol beadta az értéktárgyat, és letiltási eljárást kell indítania annak érdekében, hogy Ön a zálogjegy bemutatása nélkül is kiválthassa értéktárgyát. Az eljárás keretében Önnek a zálogtárgyról pontos és részletes leírást kell nyújtania (pl. a zálogtárgy jellemzői, a zálogjegy sorszáma, a beadás dátuma), igazolnia kell személyazonosságát (fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával), majd az erre szolgáló dokumentumot alá kell írni. Az eljárás díja a folyósított kölcsönösszeg 10 %-a. Fontos tudnia, hogy a zálogjegy bemutatóra szóló értékpapírnak minősül, mely azt jelenti, hogy annak birtokosa jogosult az érvényességi időn (türelmi időn) belül a zálogtárgy kiváltására.
Milyen tárgyakat fogadnak el zálogul? A BÁV Pénzügyi Zrt. zálogkölcsönt az alábbi értéktárgyakra folyósít: arany, ezüst ékszerekre és tárgyakra, befektetési célú aranytömbre, márkás fém karórára, márkás porcelánokra, műtárgyakra, festményekre. Az egyes zálogfiókok által elfogadott zálogtárgyak körét (a fiók profilját) a Zálogfiókkereső menüben találja meg.
Mi a zálogjegy és a szerződés? Nem nevesített elzálogosítás esetén a zálogfiók a zálogtárgy átvételének és a zálogkölcsön nyújtásának igazolásáról zálogjegyet és nyugtát állít ki, melyet átad az ügyfél részére. A zálogjegy (a Ptk. 5:89. § (6) bekezdése alapján) értékpapírnak minősülő okirat, amelynek kibocsátója a kölcsönt nyújtó BÁV Pénzügyi Zrt., és amelynek birtokosa a hitelezővel (zálogjogosulttal) szemben jogosult arra, hogy az előlapon meghatározott kölcsönösszeg és járulékai megfizetése ellenében, a türelmi idő végéig megkapja a zálogtárgyat. A jogosultság bizonyítása, illetve átruházása kizárólag az értékpapír bemutatása esetén lehetséges. Nevesített kölcsönszerződés kötése során mind a BÁV Pénzügyi Zrt. mind az ügyfél aláírja a kölcsönszerződést, és a kölcsön összege átutalással is folyósítható. A zálogjegy és a kézizálogjoggal biztosított kölcsönszerződés egyaránt tartalmazza a zálogtárgy leírását, a zálogértéket és a kölcsön adatait, valamint a további szerződési feltételeket. A részletes feltételek a hirdetményben és az üzletszabályzatban ismerhetők meg.
Mennyi idő alatt kell visszafizetni a kézizálogkölcsönt? A kölcsön visszafizetésére az Ön által választott futamidőn belül (futamidőnk 30, 60 vagy 90 napos) az általános díjtételek megfizetésével van lehetősége. Ha a futamidő alatt visszafizeti zálogkölcsönének egy részét, akkor azt előtörlesztésként kezeljük, melyet nem terhelik sem prolongálási, sem más költségek, és kölcsöne ezt követően a fennmaradó tartozás összege után kamatozik tovább. A futamidő lejáratát követően résztörlesztésre a hosszabbítási (prolongálás) eljárásban biztosítunk lehetőséget. Amennyiben igényli, a megfelelő feltételek megléte esetén a futamidőn belül nem csak előtörlesztésre, hanem a kölcsönösszeg emelésére is lehetőséget biztosítunk! A BÁV Pénzügyi Zrt. a visszafizetés tekintetében a kölcsön lejáratának napját követő hónap utolsó napjáig türelmi időt biztosít, amely türelmi idő alatt kielégítési joga ellenére sem értékesíti a zálogtárgyat – azaz ügyfeleink ebben az időszakban még rendezhetik az ügyletet. A türelmi idő ugyanakkor késedelmes időszaknak számít, így ha a felvett kölcsönt az ügyfél futamidőn túl fizeti vissza, vagy ebben az időszakban hosszabbítja meg a futamidőt, az általános díjtételek megfizetésén túl a késedelmes időszakra kezelési pótdíjat és késedelmi kamatot köteles fizetni. Kezelési pótdíj legfeljebb a futamidő lejáratát követő 90. napig, a késedelmi kamat pedig a kölcsön visszafizetésével, vagy a fedezet kényszerértékesítéssel történő megtérüléséig kerül felszámításra.