Szabad Akadémia

MESTERKURZUSAINK:

AZ ÜVEGHUTÁK TITKAI - Az üveg művészete, korok és technikák

Az üvegkészítés technikái évszázados múltra tekintenek vissza: egyeseket az idők során folyamatosan használtak, míg másokat több száz évnyi felejtés után csak a 19. században kezdtek ismét alkalmazni. Ahhoz, hogy egy üvegből készült műtárgy korát helyesen meg tudjuk határozni, ismernünk kell az üveg készítésének technológiáját, az üvegagyag fajtáit és a különböző korokban alkalmazott díszítési eljárásokat egyaránt. Szeptemberi négyrészes előadássorozatunk ezekbe ad bepillantást.

1. előadás
• Az üveg fajtái, tulajdonsági, felismerésük.
• Az üvegolvasztó kemencék.
• Az olvadt üveg kidolgozása. Az üveg fúvása, formába fújás, présfúvás.
• A fenti technológiák alkalmazása az ókortól napjainkig.

2. előadás
• A réteges üveg technológiája, alkalmazása, fürdői emlékpoharak, sommerso üvegek .
• A krakle.
• Az üveg préselése, a préselt üveg textúrája, a 19. századi préselt üvegek, híres üveggyárak

3. előadás
• A pate de verre, a mozaiküveg és a millefiori üveg készítésének technikái az ókortól napjainkig.
• A külső és belső száldíszítés technikái. A filigrán üvegek fajtái, kialakításuk módjai, alkalmazása napjainkig.
• A csiszolatok jellemzői, a hámozás kialakítása, a gravírozás fajtái, alkalmazása.

4. előadás
• Az üveg színezésének módozatai.
• Az anyagában színezett üveg fajtái, alkalmazási területei. Márványüvegek, aventurin-üveg.
• A kollodiálisan kiváló színezék. Egermann találmánya
• A zománc és a transzparensfesték.
• A természetes és mesterséges irizálás, alkalmazása a századok során.
• Fémfestékek és aranyozás.

Előadó:  Ruppert Mária üvegtörténész, a BÁV Becsüs Akadémia tanára

Az oktatás helyszíne: BÁV Oktatási kabinet (1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.)
Időpontok: szeptember 7. ,14., 21., 28. péntekenként, 16.30-19.00 óráig
A Szabad Akadémia részvételi díja bruttó: 15.240 Ft (12.000 Ft+3240 Ft Áfa)
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 30.
A kurzust minimum 10 fő jelentkezése esetén indítjuk.

További információ és jelentkezés: akademia@bav.hu, tel.: Szabó Krisztina, 06-20-298-2799

 

KORÁBBI TANFOLYAMOK:

ÉRTÉKES SZŐNYEGEINK JAVÍTÁSA ÉS KEZELÉSE OTTHON

Öt részes szőnyegismereti tanfolyamot indítunk, hogy segítséget nyújtsunk az érdeklődőknek a szőnyegek otthoni kezeléséhez és javításához. Az alkalmanként 4 x 45 perces elméleti és gyakorlati órákon-  az érdeklődők megismerhetik a keleti szőnyegek felépítését, a szőnyegek csomózási, szövési technikáit, megtanulják a szőnyegjavítás alapjait, a szőnyegtisztítás folyamatát. Segítséget kapnak a szőnyegek házi kezeléséhez, gondozásához, kisebb hibák, megbomlott szélek, rojtok kijavításához, elsajátítják a  szőnyegek megőrzésének praktikáit.

A foglalkozásokat vezeti: Tumpek Etelka, textil restaurátor a Néprajzi Múzeum munkatársa.
A foglalkozások tematikai felépítése és időpontjai:

2018. február 23. 16.30-19.30
1. alkalom: vetítéssel egybekötött gyakorlati óra

 • melyik szőnyeget érdemes megmentenünk? Mérlegelés érték és állapot függvényében/szempontok
 • anyagismeret: szőnyegek alapanyagainak megismerése, meghatározása egyszerű módszerekkel, égetési próbákkal
 • szőnyegek strukturális felépítésének ismerése (lánc és vetülékfonalaktól a kész szőnyegek szerkezeti tagolásáig)
 • a szövött szőnyegek világa: szövés alapjainak megismerése, begyakorlása, palasz, kilim, slicckilim, szumák technikákkal kis egyéni mintaszőnyegek elkészítése

2018. március 2. 16.30-19.30
2. alkalom: vetítéssel egybekötött gyakorlati óra

 • a csomózott szőnyegek világa: gördesz és szenné (jobbra és ballra nyitott) csomózás megismertetése, egyénileg kis mintaszőnyegek elkészítése
 • szőnyegek csomózás típusának felismerése, meghatározása mintadarabokon
 • csomósűrűség/finomság meghatározása

2018. március 9.  16.30-19.30
3. alkalom: vetítéssel egybekötött gyakorlati óra

 • szőnyegek szélei és végei: szélek és végek szerkezete, szélszövés, erősített szőnyegszélek készítésének ismertetése, előszövés, rojtok típusai
 • szőnyegeken található hibák, károsodások felismerése
 • Mit tegyünk, vagy ne tegyünk, mikor forduljunk restaurátorhoz?
 • szőnyegek restaurálásának, konzerválásának, kisebb sérülések szakszerű javításának technikai lehetőségei
 • Mit tehetünk saját szőnyegünkért? Egyénileg hozott darabokon károsodások felmérése, lehetőségek mérlegelése, beavatkozások megtervezése

2018. március 23. 16.30-19.30
4. alkalom: gyakorlati óra

 • Milyen alapanyagokra (fonalak anyaga, szálvastagsága, sodrata, ágainak száma) és szerszámokra van szükségünk?
 • alapanyagok előkészítése a munkához: hogyan „öregítsük”, színezzük új fonalainkat, hogy javításunk illeszkedjen a szőnyegünk többi részéhez?
 • egyénileg hozott, vagy a foglalkozáson kapott szőnyegeken/töredékeken egyszerűbb sérülések, hibák javítása (sérült szélek, károsodott előszövés és rojtozat, szakadások, vágások, kisebb lyukak szakszerű javítása)

2018. április 6. 16.30-19.30
5. alkalom: vetítéssel egybekötött gyakorlati óra

 • egyénileg hozott, vagy a foglalkozáson kapott szőnyegeken/töredékeken egyszerűbb sérülések, hibák javításának folytatása, befejezése, további tennivalók megtervezése
 • Hová helyezzük el szőnyegünket a lakásban? Javaslatok padlón történő és fali elhelyezéshez
 • A szőnyegekre „leselkedő” veszélyek (károsító környezeti hatások, rovarok elleni védekezés), optimális környezeti paraméterek ismertetése
 • Ha a szőnyegünket nem használjuk, hogy tegyük el? –tárolási javaslatok szőnyegeink állapotának megőrzéséhez

Az oktatás helyszíne: BÁV Oktatási kabinet (1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.)
Időpontok: február 23., március 2., 9, 23, április 6. 16.30-19.30
A Szabad Akadémia díja bruttó: 38 100 Ft (30 000 Ft+ Áfa) A tanfolyam díja az anyagok (fonalak) árát is tartalmazza.
Jelentkezési határidő: 2018. február 16.
A kurzust min. 10 fő jelentkezése esetén indítjuk.

További információ és jelentkezés: szabo.krisztina@bav.hu, tel.: 06-1-325-2790

 

CSIPKEMŰVÉSZETI KURZUS - A CSIPKÉK MEGHATÁROZÁSA

A foglalkozást vezeti: Erdei Lilla, etnográfus

"Az Iparművészeti Múzeumban eltöltött 14 év alatt nagyon sok megkeresést kaptam a csipkékkel kapcsolatosan: Milyen típusú? Milyen régi? Mennyire értékes? Hogyan készült? Mire használhatták? Érdemes restauráltatni? Hogyan kell tárolni? Hova forduljak, ha tisztíttatni vagy javíttatni szeretném? Sokszor maguk a műtárgykereskedők sem ismerik az egyes csipkefajták közti különbséget, illetve hogy mivel érdemes foglalkozni, mit érdemes javíttatni, ami sok esetben az árképzésben nyilvánul meg." Erdei Lilla

Áprilisban 5 alkalmas csipkeművészeti kurzust indítunk, ahol az órák során az érdeklődők megismerhetik a csipkék kultúrtörténeti hátterét, illetve elsajátíthatják a csipkék meghatározásának alapjait. Az alkalmak során a másfél órás elméleti előadásokat követően, a témához kapcsolódó  csipkefelismerési gyakorlatot is tartunk.

Az előadások tematikája:

 1. A csipke fajtái, technikai, megjelenésbeli és felhasználásbeli sajátosságaik. A művészi csipke jellemzői.
 2. A vert csipke története, főbb típusai, korszakolásuk és felhasználásuk – gyakorlati bemutatóval egybekötött óra
 3. A varrott csipke története, főbb típusai, korszakolásuk és felhasználásuk – gyakorlati bemutatóval egybekötött óra
 4. A magyar csipkék jellegzetessége, különleges tekintettel a 20. századi csipkefajtákra.
 5. A gépi és a kézi csipke közti különbség. Tárolás, tisztítás és javítás.

Az oktatás helyszíne: BÁV Oktatási kabinet (1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.)
Időpontok: 2018. április 13., 20., 27., május 4., május 11. péntek, 16.30-18.45
A Szabad Akadémia díja bruttó: 14.000 Ft+Áfa (17.780 Ft)
A kurzust min. 12 fő jelentkezése esetén indítjuk.
Jelentkezési határidő: 2018. április 6.

További információ és jelentkezés: szabo.krisztina@bav.hu, tel.: 06-1-325-2790

A csipkeművészeti kurzus illusztrációjának forrása az Iparművészeti Múzeum.

BEVEZETÉS A MŰVÉSZI GRAFIKA FORMÁIBA 

A három alkalomból álló kurzus bevezetést nyújt a művészi sokszorosított grafika technikáiba, bemutatva az egyes kifejezési formák legjellemzőbb típusait és kiemelkedő alkotóit.

Témák:

1. Magasnyomás

A fametszet és linómetszet hagyományosan radikális, expresszív kifejezési forma, ennek megfelelően használják Dürer óta. A 20. századi művészetben elsősorban az expresszionista művészek dolgoznak vele szívesen, így hazánkban például Mattis-Teutsch János, Derkovits Gyula vagy Ámos Imre. A technikához visszanyúlva a kortárs művészek is annak expresszív jellegét emelik ki.

2. Mélynyomás

A rézmetszet és rézkarc a legnagyobb technikai tudást igénylő és leginkább kifinomult grafikai formák. A Rembrandt és Goya művei által meghatározott hagyományok tovább éltek a 20. századi neoklasszicizmusban (Picasso, Szőnyi-kör), 1945 után pedig Magyarországon Kondor Béla és Maurer Dóra művészetében élte a rézkarc második reneszánszát.

3. Síknyomás

A litográfia és a szitanyomás hagyományosan a modernizmus kísérletező technikája. Első fénykora Tolouse-Lautrec működéséhez kötődik. A modern plakát megszületésének technikai hátterét a kőrajz nyújtotta, a  2. világháború után elterjedt szitanyomást pedig a pop art alkotói emelték először művészi rangra.

Előadó: Dr. Révész Emese, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára

A tanfolyam helyszíne: BÁV Oktatási kabinet (1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.)
Időpontok: 2018. február 2., 9. és 16. 16.30-18.00
A kurzust min. 15 fő jelentkezése esetén indítjuk, jelentkezési határidő: 2018. január 26.
A mesterkurzus díja bruttó: 7620 Ft (6000 Ft+1620 Ft Áfa)
További információ és jelentkezés: szabo.krisztina@bav.hu, tel.: 06-1-325-2790