Aktuális díjtételek

2021. január 1. napjától folyósított zálogkölcsönök díjtételei

ÁTUTALÁSOS VAGY KÉSZPÉNZES KIFIZETÉSŰ, NEVESÍTETT ÉS NEM NEVESÍTETT ZÁLOGHITELEK DÍJTÉTELTÁBLÁZATA

 FUTAMIDŐ
 30 nap60 nap60 nap "FIX"90 nap
A futamidő vagy a meghosszabbított (prolongált) futamidő alatt esedékes díjtételek:    
Kezelési díj (szerződéskötés, szerződés módosítás vagy prolongálás napján esedékes)1,756%3,490%-5,202%
Kezelési díj (kiváltás vagy prolongálás napján esedékes)--3,687%-
Kamat (futamidőre számított teljes kamat) évi11,7% (minden futamidőre)
Prolongálási díj (prolongálás napján esedékes)3,95% (minden futamidőre)
Előtörlesztési díj (előtörlesztés napján esedékes)0,00%  (minden futamidőre)
Késedelmes visszafizetés esetén esedékes díjtételek:    
Kezelési pótdíj (késedelmes időszakra):    
      a türelmi idő első napjától annak 7. napjáig3,00%  (minden futamidőre)
       ezt követően 7 naponként további1,50%  (minden futamidőre)
Késedelmi kamat (a késedelmes időszakra számított teljes kamat) évi20,55%  (minden futamidőre)
TELJES HITELDÍJ MUTATÓ:39,6% 39,6%  39,6%  39,6% 

A BÁV ZRT. ÁLTAL FORGALMAZOTT BEFEKTETÉSI CÉLÚ ARANYTÖMBRE FOLYÓSÍTOTT ZÁLOGHITELEK DÍJTÉTELTÁBLÁZATA

 

FUTAMIDŐ
90 nap "FIX"

A futamidő vagy a meghosszabbított (prolongált) futamidő alatt esedékes díjtételek: 
Kezelési díj (szerződéskötés, szerződés módosítás vagy prolongálás napján esedékes)0,000%
Kamat (futamidőre számított teljes kamat) évi20,0%
Prolongálási díj (prolongálás napján esedékes)3,95%
Előtörlesztési díj (előtörlesztés napján esedékes)0,00%
Késedelmes visszafizetés esetén esedékes díjtételek: 
Kezelési pótdíj (késedelmes időszakra): 
     a türelmi idő első napjától annak 7. napjáig3,00%
     ezt követően 7 naponként további1,50%
Késedelmi kamat (a késedelmes időszakra számított teljes kamat) évi24,0%
TELJES HITELDÍJ MUTATÓ:21,9%

15 napon belüli kiváltás (teljes előtörlesztés) esetén kamat nem kerül felszámításra (kivéve a BÁV Zrt. által forgalmazott befektetési célú aranytömbre folyósított záloghiteleket, amelyekre ezen kamatmentesség nem vonatkozik).

Kezelési pótdíj nem kerül felszámításra, ha

  • 30 napos futamidő esetében a lejáratot követő napon,
  • 60 napos futamidő esetében a lejáratot követő két napon,
  • 90 napos futamidő esetében a lejáratot követő három napon

belül a teljes kölcsön és járulékai visszafizetésre kerülnek, avagy ha a kölcsön ezen időszakban prolongálásra kerül.

A kezelési pótdíj legfeljebb a futamidő lejáratát követő 90. napig számítható.

Az esedékes ügyleti kamat és a késedelmi kamat összegét a BÁV Pénzügyi Zrt. a fennálló kölcsönösszeg és a 365(366)/360 napos kamatszámításos módszer (360 napos év) figyelembevételével határozza meg. A késedelmi kamat a kölcsön visszafizetésével, vagy a fedezet kényszerértékesítésével történő megtérüléséig, illetőleg a futamidő meghosszabbításáig (prolongálás) számítható.

 

A díjtételek számításánál a határidőbe beleszámít a szerződéskötés napja (kivéve átutalásos folyósítás esetén, ahol a számítás kezdete a folyósítás napja). Abban az esetben, ha bármely határnap (lejárat napja, stb.) olyan napra esik, amelyen a zálogfiók zárva tart, úgy az adós késedelem nélkül az ezt megelőző utolsó nyitvatartási napon teljesíthet.
Szerződés módosítás esetén az eredeti szerződés megkötésekor hatályos díjtételek kerülnek alkalmazásra.

Reprezentatív példa:

Futamidő30 nap60 nap60 nap "FIX"90 nap90 nap "BCA"
Kölcsönösszeg60 000 Ft60 000 Ft60 000 Ft60 000 Ft60 000 Ft
Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési díj mértéke1,756%3,490%-5,202%0,000%
Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési díj összege1 054 Ft2 094 Ft0 Ft3 121 Ft0 Ft
Folyósított összeg58 946 Ft 57 906 Ft60 000 Ft 56 879 Ft60 000 Ft
Kölcsön visszafizetésének módja és idejeEgy összegben a futamidő végén
Kamat típusa: rögzített, éves mértéke11,7%11,7%11,7%11,7%20,00%
Futamidő végén esedékes egyszeri kezelési díj mértéke--3,687%--
Futamidő végén esedékes egyszeri kezelési díj összege--2 212 Ft--
Futamidő végén esedékes kamat összege585 Ft1 170 Ft1 170 Ft1 755 Ft3 000 Ft
Kiváltáskor fizetendő teljes összeg a futamidő végén60 585 Ft61 170 Ft63 382 Ft61 755 Ft63 000 Ft
Hitel teljes díja a futamidő végén1 639 Ft3 264 Ft3 382 Ft4 876 Ft3 000 Ft
Példabeli THM mértéke39,6%39,6%39,6%39,6%21,9%
Kiváltáskor fizetendő teljes összeg a türelmi idő végén (45 késedelmes nap figyelembevételével)*69 326 Ft69 911 Ft72 123 Ft70 496Ft72 000 Ft
 
Prolongálás során fizetendő a futamidő végén4 009 Ft5 634 Ft5 752 Ft7 246 Ft5 370 Ft
Prolongálás során fizetendő a türelmi idő végén  12 750 Ft14 375 Ft14 493 Ft15 987 Ft14 370 Ft
(45 késedelmes nap figyelembevételével) *

* A példa kizárólag 45 napos késedelemre vonatkozik. Ettől eltérő késedelem esetén a táblázatban foglalt fizetendő összeg megváltozik.

ÜZLETSZABÁLYZAT

A zálogjegy elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása esetén fizetendő eljárási díj:
A zálogjegy elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása kapcsán lefolytatott eljárásnak kizárólag zálogjegyként megtestesülő Szerződés esetén van helye.

Az eljárás lefolytatásának díja: a folyósított kölcsönösszeg 10%-a + postaköltség.

A postai zálogrendezés díja:
A BÁV Pénzügyi Zrt. a futamidő meghosszabbítására (prolongálásra) a kölcsön részleges előtörlesztésére vonatkozóan postai úton is elfogad megbízást, amennyiben az Ügyfél megküldi a zálogjegyét, majd - a zálogfiók közlése alapján - a fizetendő összeget. A felmerülő költségeket az Ügyfél előlegezi meg, utánvételi fizetésre vonatkozó kérés nem fogadható el.

A zálogügylet postai úton történő rendezésének díja: a kölcsönösszeg 1%-a, de min. 300 Ft + postaköltség.

A visszatartási kérelem díja
A BÁV Pénzügyi Zrt. egyedileg, az Ügyfél kérelmére, diszkrecionális jogkörben meghozott döntése alapján lehetőséget biztosíthat a kölcsönszerződés türelmi idejének meghosszabbítására, amely alatt a zálogtárgy értékesítésére nem kerül sor.
A visszatartási kérelem díja :

  • az első alkalommal a kérelem benyújtásának napján esedékes teljes tartozás 1,5%-a,
  • minden további alkalommal a kérelem benyújtásának napján esedékes teljes tartozás 5%-a.