Aktuális díjtételek

2017. október 1. napjától folyósított zálogkölcsönök díjtételei

ÁTUTALÁSOS VAGY KÉSZPÉNZES KIFIZETÉSŰ, NEVESÍTETT ÉS NEM NEVESÍTETT ZÁLOGHITELEK DÍJTÉTELTÁBLÁZATA

 FUTAMIDŐ
 30 nap60 nap60 nap "FIX"90 nap
A futamidő vagy a meghosszabbított (prolongált) futamidő alatt esedékes díjtételek:    
Kezelési díj (szerződéskötés, szerződés módosítás vagy prolongálás napján esedékes)1,749%3,478%-5,185%
Kezelési díj (kiváltás vagy prolongálás napján esedékes)--3,675%-
Kamat (futamidőre számított teljes kamat) évi12,10% (minden futamidőre)
Prolongálási díj (prolongálás napján esedékes)3,95% (minden futamidőre)
Előtörlesztési díj (előtörlesztés napján esedékes)0,00%  (minden futamidőre)
Késedelmes visszafizetés esetén esedékes díjtételek:    
Kezelési pótdíj (késedelmes időszakra):    
      a türelmi idő első napjától annak 7. napjáig3,00%  (minden futamidőre)
       ezt követően 7 naponként további1,50%  (minden futamidőre)
Késedelmi kamat (a késedelmes időszakra számított teljes kamat) évi21,15%  (minden futamidőre)
TELJES HITELDÍJ MUTATÓ:39,90% 39,90%  39,90%  39,90% 

A BÁV ZRT. ÁLTAL FORGALMAZOTT BEFEKTETÉSI CÉLÚ ARANYTÖMBRE FOLYÓSÍTOTT ZÁLOGHITELEK DÍJTÉTELTÁBLÁZATA

 

FUTAMIDŐ
90 nap "FIX"

A futamidő vagy a meghosszabbított (prolongált) futamidő alatt esedékes díjtételek: 
Kezelési díj (szerződéskötés, szerződés módosítás vagy prolongálás napján esedékes)0,0%
Kamat (futamidőre számított teljes kamat) évi20,0%
Prolongálási díj (prolongálás napján esedékes)3,95%
Előtörlesztési díj (előtörlesztés napján esedékes)0,0%
Késedelmes visszafizetés esetén esedékes díjtételek: 
Kezelési pótdíj (késedelmes időszakra): 
     a türelmi idő első napjától annak 7. napjáig3,0%
     ezt követően 7 naponként további1,5%
Késedelmi kamat (a késedelmes időszakra számított teljes kamat) évi21,0%
TELJES HITELDÍJ MUTATÓ:21,6%

15 napon belüli kiváltás (teljes előtörlesztés) esetén kamat nem kerül felszámításra (kivéve az alábbiakban meghatározott, a BÁV Zrt. által forgalmazott befektetési célú aranytömbre folyósított záloghiteleket, amelyekre ezen kamatmentesség nem vonatkozik).

Kezelési pótdíj nem kerül felszámításra, ha

  • 30 napos futamidő esetében a lejáratot követő napon,
  • 60 napos futamidő esetében a lejáratot követő két napon,
  • 90 napos futamidő esetében a lejáratot követő három napon

belül a teljes kölcsön és járulékai visszafizetésre kerülnek, avagy ha a kölcsön ezen időszakban prolongálásra kerül.

Az esedékes ügyleti kamat és a késedelmi kamat összegét a BÁV Pénzügyi Zrt. a fennálló kölcsönösszeg és a 365(366)/360 napos kamatszámításos módszer figyelembevételével határozza meg.
A díjtételek számításánál a határidőbe beleszámít a szerződéskötés napja (kivéve átutalásos folyósítás esetén, ahol a számítás kezdete a folyósítás napja). Abban az esetben, ha bármely határnap (lejárat napja, stb.) olyan napra esik, amelyen a zálogfiók zárva tart, úgy az adós késedelem nélkül az ezt megelőző utolsó nyitvatartási napon teljesíthet.
Szerződés módosítás esetén az eredeti szerződés megkötésekor hatályos díjtételek kerülnek alkalmazásra.

Reprezentatív példa:

Futamidő  30 nap  60 nap   60 nap "FIX"  90 nap       90 nap "BCA"
Kölcsönösszeg40 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft40 000 Ft 40 000 Ft
Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési díj mértéke           1,749%3,478%-5,185%0,000%
Kölcsön visszafizetésének módja és idejeEgy összegben a futamidő végén
Kamat mértéke12,10%12,10%12,10%12,10%20,00%
Visszafizetéskor esedékes egyszeri kezelési díj mértéke--3,675%--
Fizetendő teljes összeg a futamidő végén40 403 Ft40 807 Ft42 277 Ft41 210 Ft42 000 Ft
Hitel teljes díja  1 103 Ft  2 198 Ft  2 277 Ft  3 284 Ft 2 000 Ft
Példabeli THM mértéke39,90%39,90%39,90%39,90%21,60%

ÜZLETSZABÁLYZAT

A zálogjegy elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása esetén fizetendő eljárási díj:
A zálogjegy elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása kapcsán lefolytatott eljárásnak kizárólag zálogjegyként megtestesülő Szerződés esetén van helye.

Az eljárás lefolytatásának díja: a folyósított kölcsönösszeg 10%-a + postaköltség.

A postai zálogrendezés díja:
A BÁV Pénzügyi Zrt. a zálogügylet rendezésére postai úton is elfogad megbízást – kivételt képeznek azok a tárgyak, amelyek jellegűkből adódóan nem alkalmasak a szállításra -, amennyiben az Ügyfél megküldi a zálogjegyét, majd - a zálogfiók közlése alapján - a fizetendő összeget. A felmerülő költségeket az Ügyfél előlegezi meg, utánvételi fizetésre vonatkozó kérés nem fogadható el.

A zálogügylet postai úton történő rendezésének díja: a kölcsönösszeg 1%-a, de min. 300 Ft + postaköltség.

A visszatartási kérelem díja
A BÁV Pénzügyi Zrt. egyedileg, az Ügyfél kérelmére, diszkrecionális jogkörben meghozott döntése alapján lehetőséget biztosíthat a kölcsönszerződés türelmi idejének meghosszabbítására, amely alatt a zálogtárgy értékesítésére nem kerül sor.
A visszatartási kérelem díja :

  • az első alkalommal a kérelem benyújtásának napján esedékes teljes tartozás 1,5%-a,
  • minden további alkalommal a kérelem benyújtásának napján esedékes teljes tartozás 5%-a.