KIADVÁNYOK

Kiadványaink megvásárolhatók a BÁV Aukciósházban.

(1052 Budapest, Bécsi utca 1.)

SZÉPSÉG SZENVEDÉLY SZÁZADOK

A rendkívül szép, gazdag képanyaggal illusztrált könyv a 240 éves BÁV műkereskedelmi üzletágának történetét tekinti át.

A szerzők Koltai Gábor és Rácz Attila a Fővárosi Levéltár történész-levéltárosai és Rózsavölgyi Andrea a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze volt. A könyvet Dr. Buzinkay Péter lektorálta.

A könyv az alapítástól napjainkig kíséri figyelemmel a cég történetét, hangsúlyosan és felvállaltan foglalkozik a közel 100 éves műkereskedelmi üzletág kialakulásával és nagy történeti korszakaival.
A könyv segítségével nyomon követhetjük hazánk 240 éve alapított és azóta is jogfolytonosan működő cégének változásait, történeti küldetését a magyar  műkereskedelemben elfoglalt helyét.

GYŰJTŐK ÉS GYŰJTEMÉNYEK 1900-1945
DR. HORVÁTH HILDA

Alapításának 240. évfordulója tiszteletére a BÁV egy hiánypótló művészeti kiadvánnyal kíván kedveskedni ügyfeleinek, partnereinek.

A háború előtti nagy gyűjtői generáció gyűjteményeinek feltárását és bemutatását már több művészettörténész megkísérelte. A BÁV ZRt. megbízásából Dr. Horváth Hilda művészettörténész átfogó tanulmánya Gyűjtők és gyűjtemények 1900-1945. címmel a mindeddig kevésbé ismert, de jelentős iparművészeti gyűjteményeket és gyűjtőiket is sorra veszi, ösztönző példát mutatva a gyűjteményüket szenvedélyesen gyarapító mai gyűjtők számára. Az igényes, gazdagon illusztrált, reprezentatív kiadvány a BÁV aukciós katalógusának mellékleteként jelent meg.
(A könyv már nem kapható.)

PÁZMÁNDHEGYTŐL BUDAPESTIG
A. BAK PÉTER

A BÁV Aukciósház - a műkereskedelmi szakág aukciós tevékenységének teljes körű megújítása mellett - 2008-ben tevékenységi körét bővítve elindította havonta jelentkező "Mesélnek a műkincsek" című előadássorozatát a hazai és a nemzetközi műkereskedelem iránt érdeklődők számára. A portfoliót most a BÁV tovább szélesíti kiállítások megrendezésével a multifunkcionális központban erre a célre létrehozott Apszisteremben.
Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományt és tradíciót jelentő múlt és jelen mellett a jövőt jelentő kortárs kiállításokkal is jelen lehessünk a honi műtárgypiacon. Célunk, hogy a kevésbé ismert, már nem élő művészek festői hagyatéka mellett a fiatal alkotók műveit bemutatva, alternatívát mtuassunk a kortárs képzőművészet gyűjtésére. Szeretnénk egyre több, eddig feldolgozatlan életművet bemutatni új kiállítótermünkben. Az emlékkiállítások mellett a BÁV Zrt. támogatni kívánja a kortárs képzőművészetet is.
Kiállítás-sorozatunk első kiállítója P. Bak János (1913-1981) életműve ma a szakemberek és gyűjtők számára is egyaránt ismertlen. A Győr megyei Pázmándfaluban született művész, a nehézsúlyú festészeti dikció megteremtőjeként is ismert P. Bak művészetében egyesíti az alföldi és a nagybányai hagyományokat, s mindezt érzelmileg átitatott, derűsebb hangulatokat megragadó szemlélettel társítja. A főleg portékat és aktokat festő P. Bak számos alkotását őrzik közgyűjtemények, de 1955-ben és 1962-ben gyűjteményes kiállítása volt a Csók István Galériában, valamint itáliai tanulmányútja alkalmából Milánóban és Firenzében is. A BÁV Aukciósház kiállításán olyan ismert képei láthatóak majd, mint az Akt hegedűvel, a Jézus temetése, vagy a Szent Család.
A katalógusban olvasható tanulmány a kiállítást megelőző hosszas kutatómunka eredménye. Korabeli fotókkal kiegészített korrajz gazdagítja magyar művészettörténettel, műgyűjtéssel és műkereskedelmmel fogalalkozók könyvespolcait. A kiadványból megismerhető P. Bak János élete és művei mellett tanárai, pályatársai élete is.

Ellopták! Eltűnt mesterművek galériája
Jonathan Webb - Julian Radcliffe

A műkincsek világában hatalmas összegek cserélnek gazdát. A múzeumok milliókért létesítenek extravagáns épületeket, a neves aukciós házak árverései külsőségeikben az Oscar-díjak kiosztásával vetekszenek. A dúsgazdag gyűjtőknek a ritkaság és a szépség vagyonokat ér. Nem meglepő, hogy egy ilyen virágzó üzletágnak megvannak a maga vámszedői. Julian Radcliffe és Jonathan Webb érzékletes képekben meséli el az újságok eltulajdonított műkincsekről szóló szalagcímeinek hátterét. Sok egyéb mellett elbeszélik, hogyan vittek el karácsony este tucatnál is több impresszionista festményt egy Buenos Aires-i múzeumból. Megtudhatjuk, miért hevert évekig egy párizsi szekrényben a több mint egymillió dollár értékű Warhol-nyomat, s hogyan válhatott egy kisstílű drogkereskedő az amerikai magángyűjtemény kárára valaha elkövetett legnagyobb értékű műkincslopás főszereplőjévé. Az Ellopták! Eltűnt mesterművek galériája című album a gazdagok és kiváltságosok világába kalauzolja az olvasót, s feltárja annak okait, miért váltak a műalkotások a hétköznapi tolvajok és a szervezett bűnözés elsőrendű célpontjává. Felvázolja a régészeti leletek illegális kereskedelmének valós méreteit, az összejátszást a gátlástalan csempészek, kereskedők és a gazdag múzeumok, magángyűjtők között. Áttekintést nyújt a holokauszt idején kisajátított műkincsek visszaszolgáltatása érdekében végzett úttörő munkáról. A "HVG Könyvek" sorozatban megjelent kötetet a BÁV támogatta.
(A könyv már nem kapható.)

Magyar aukciós kézikönyv 2007
Szerk.: Csányi Beáta - Lovas Dániel

"Harmadik alkalommal közreadott könyvünk arról tanúskodik, hogy 2007-ben tovább bővült a magyarországi műkereskedelmi aukcióspiac. Eddig legnagyobb terjedelmű kötetünkben a korábbinál több értékesített műtárgy szerepel.
Bővült a feldolgozott témakörök száma is...
Köszönjük a bizlamat mindazoknak, akik az előző kötetek mellé elhelyezik könyvespolcukra a 2007-es év adattárát."

Magyar aukciós kézikönyv 2006
Szerk.: Csányi Beáta - Lovas Dániel

"Második alkalommal adjuk közre aukciós kézikönyvünket, mely ezúttal a 2006. év legfontosabb árveréseinek adatait foglalja össze és rendszerezi. Az első kötet megjelenése óta szerzett tapasztalataink alapján örömmel mondhatjuk, hogy elképzelésünk kedvező fogadtatásra talált a gyűjtők és az árverésekkel foglalkozó szekemberek körében. Sokan megkedvelték és rendszeresen forgatják kiadványunkat, melynek legfőbb erénye, szándékunk szerint, hogy könnyen kezelhető és jól áttekinthető rendben tartalmazza az adatokat."

Magyar aukciós kézikönyv 2005
Szerk.: Csányi Beáta - Lovas Dániel

"...nem könnyű a dolga annak, aki aktív szereplőként - vásárlóként vagy műtárgy badóként - szeretné közelebbről megismerni, folyamatosan követni a szerteágazó tevékenységet, melyet az auckiós házak folytatnak. Az eligazodásban szeretnnk segíteni a kedző gyűjtőket és a befektetni vágyókat a könyvünkben összegyűjtött és rendszerezett információkkal. Emellett célul tűztük, hogy megkönnyítsük a rutinos műgyűjtők dolgát is, amikor jól használható, gyorsan fellapozható kézikönyvet adunk kezükbe, melyből akár aukció közben is tájékozódhatnak az előző szezon sok szempontból irányadó történéseiről és a kialakult árakról.
... Reméljük, minél többen lesznek, akiknek érdeklődését felkelti tartalmában és szerkesztési koncepciójában újszerű kiadványunk. Fogadja bizalommal, forgassa haszonnal a most kezdődő, várhatóan mozgalmas őszi szezonban könyvünket. Ha hozzájárulhatunk egy értékes műtárgy sikerese megszerzéséhez adatainkkal, már nem volt hiábavaló a befektetett munkánk. reméljük, minél több gyűjtőnek lesz hasznos segítőtárasa könyvünk az aukciók színes, izgalmas, kalandos világában. Sikeres licitálást kívánunk minden olvasónak!"

Aukciós index 1957-1977
Összeállította: Bráver Anna

"A nagymértékben fejlődésnek indult magyar műkereskedelem, a piacra kerülő műtárgyak megnövekedett mennyisége és a magyar műbírálat problémáai kiemelt fontosságúvá teszik a tárgyak előéletének megsimerését.
Ebben nyújtanak szinte nélkülözhetetlen segítséget az aukciós indexeknek nevezett adattárak. Az 1978-tól napjainkig tartó időszak feldolgozása korábban megtörtént, az újabbkori aukciók első 20 évének adatai azonban eddig fehér foltot jelentettek. Hiánypótló kiadvány tehát az a könyv, amely 1957-től 1977-ig összegzi az aukciók eredményeit.
Nehéz volt 40 év távlatából minden leütési ár megszerzése, ezért találkozik az olvasó az időszak elején néhány olyan képpel, ahol nem szerepel az elért ár. Ezeket nem tudtuk megszrrezni, amiért szíves elnézésüket kérjük. Örömmel és köszönettel vennénk azonban a könyv megjelenése után is a hiányzó adatok pótlásához szíves segítségüket.
Kívánjuk, hogy kiadványunk hasznosan segítse a műkereskedői, műgyűjtői tevékenységet, a műkereskedelem iránt érdeklődőknek pedig adjon érdekes információkat."

Aukciók - mesterek
Pogány Gábor

"Szándékaink szerint olyan albumot szeretnénk az Önök kezébe adni, amely egy tanulságos és színvonalas válogatást mutat be, és amely jól reprezentálja a XIX-XX. századi magyar festészetet. Reméljük, hogy ez a kötet könyvtáruk megbecsült darabjává válik. Hisszük, hogy cégünk műkereskedelmi tevékenysége jól szolgálja a művészet és művelődés, az értékmentés és értéknövelés ügyét, ezt kívánjuk segíteni e kiadvánnyal is. Kérjük lapozgassák ezzel az elhatározással, hogy az album sok örömet okoz Önöknek, kapcsolatunk múltja, jelene és jövője pedig kölcösnös üzleti sikereket hoz majd.
Ajánljuk e könyvet szíves figyelmükbe egy kellemes kikapcsolódás reményében."
(A könyv már nem kapható.)

Aukciós ékszerek könyve
BÁV Aukiciósház

Szeretettel nyújtjuk át ezt a könyvet minden kezdő és gyakorlott szakembernek, műkereskedőnek, a téma iránt érdeklődőnek. Szándékunk az volt, hogy ezek a tárgyak, melyek az árverséek után magántulajdonba kerültek, és csak pár darab bővíti közgyűjtemény anyagát, ily módon mindenki számára hozzáférhetővé váljanak.
(A könyv már nem kapható.)