Gyakran ismételt kérdések

Panaszkezelés:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 17/A. §-ában foglalt kötelezettség alapján tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Ezen testületek elérhetőségét az alábbiak szerint tesszük közzé: a fővárosi és megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek