Adatkezelés

Az Adatkezelési tájékoztató a BÁV Pénzügyi Zrt. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, valamint a BÁV Pénzügyi Zrt. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, az adattovábbítás esetköreit, az adatfeldolgozókról szóló tájékoztatást, továbbá az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.