Johann Baptist Reiter múzsája

2017. 04. 28.

A linzi ácsmester fiából a 19. században az osztrák biedermeier leghíresebb portréfestője lett. Az eddig lappangó kalapos leány képét első feleségéről, Anna Maria Linzerin Hofstötteről készítette.

ReiterReiter, Johann Baptist (Linz, 1813 -1890, Bécs)
Kalapos leány képmása
olaj – vászon, 48,7 x 41,5 cm
j.j.k.: Joh. Reiter Wien 847
Kikiáltási ára a 70. Művészeti aukción: 750.000 Ft

A linzi ácsmester fia apja műhelyében cégtáblák, keresztek és hajóorrok festésével kezdte a mesterség elsajátítását. Egy műkereskedő, Josef Hafner ösztönzésére a bécsi akadémián Leopold Kuppelwieser, Anton Petter és Thomas Ender vezetésével tanult. Megélhetési nehézségei miatt 1830-tól porcelánfestőként dolgozott és csak tanára Kuppelwieser közbenjárására a felső-ausztriai rendektől szerzett ösztöndíj segítségével folytathatta akadémiai tanulmányait 1834 és 1837 között. Már fiatalon elsősorban, mint portré- és életképfestő aratta sikereit a bécsi műkedvelők között.

Reiter galériaAnyagi sikereiről a bécsiek Reiter urizáló nagyzolásai révén értesültek: négylovas fogatáról és szerecsen szolgálójáról megemlékeztek a kortársak.  Reiter a bécsi biedermeier portré- és életképfestészet szokványos patentjei mellett, meglepően új témák és új kompozíciós fogások alkalmazásával hívta föl magára figyelmet. Már az 1840-es évek közepén különlegesnek számító speciális portrékat készített. Ilyennek kell tartanunk az férfiruhába öltözött, rövid hajú, szivarozó emancipált nő, karaktertípusát megörökítő művét. Akinek modellje korának ismert személyisége, a női egyenjogúságért, a házasság intézményének megreformálásáért küzdő  német származású, angol gépgyáros feleség  Louise Aston (1814-1871).  De Reiter a művészönarcképek műfajában is remekelt. Stafeláj előtt ülve, hunyorogva a modelljét néző, szellemes beállítású önarcképét (Önarckép portréfestés közben, 1845, olaj, vászon, 60 x 49,5 cm Historisches Museum der Stadt Wien, inv.no.75.186) a korszak legjobb bécsi művészönarcképei között tarthatjuk számon. Művészetének különleges hangvételű művei közé tartoznak erotikus tartalmú kompozíciói. Ezek között ismertek egészen hétköznapian frivol és az európai festői áramlatok közé jól illeszkedő, szinte líraian erotikus, de a bécsi biedermeier stílusában megfogalmazott művek. Több ilyen karakterű festményének első felesége, Anna Maria Hofstötter a modellje.

Reiternek az 1840-es évek második felében készített portréi és zsánerképei az életművön belül is kiemelkedőnek nevezhetők. Ezek közé tartozik az itt aukcionált jelzett és 1847-re datált mű is. Az ábrázolt fiatal leány személyét a rendelkezésre álló adatok alapján nem tudjuk pontosan azonosítani, csak arckaraktere alapján feltételezzük, hogy az ekkor (1847) még vele élő első felesége lehetett a mű modellje. A fiatal hölgy a jobb módú bécsiek 1840 -1850 körül divatos női ruházatát viseli. Finoman dekoltált világoskék ruháját átlósan fűzött szalagokkal díszítette, mely alatt rakott és csipkeszegélyű fehér blúzt viselt. A lány fején keskenykarimájú, fekete szalaggal övezett kerek fekete kalap, rajta mezei virágokból font búzakalásszal ékesített virágdísz. A kerekded, finom arcvonásokkal rendelkező kékszemű leány tehetős voltára utal a nyakában látható duplasoros borostyángyöngyökből fűzött nyaklánc. Az egész portrét kompozíciós rendje és festésmódja teszi különlegessé. A feszített, rendkívül szűk kép kivágat a mellképet újszerűvé emelte. Úgy komponálódik, amit a fotóhasználat által befolyásolt festészet kompozíciós gyakorlata a század utolsó harmadában teremt majd csak meg. Reiter hasonlóan közeli nézőpontra komponált portréi között már 1838-ból is találunk kitűnő példát (Férfi képmás,1838 olaj, fa, 21,3 × 16,3 cm, J.j.k.: Reiter 838, Österreichische Galerie, Inv.no.5034), de ebből a típusból a budapesti Szépművészeti Múzeumban őrzött Kis ékszerárus lány,1850 című (olaj, vászon,50,6 × 50,6 cm inv.no.186B), és az 1849-ben készített Leány tükörrel című (olaj, vászon, 55 × 43,5 cm, Wien, Dorotheum, 2003.11.24. no.64) festményei a legismertebbek.

A gyűjtők és a szakkutatók számára is örömteli meglepetés, hogy a bécsi biedermeier festészet meghatározó mestere J.B. Reiter születésének 200. jubileumi éve után is bukkannak föl Magyarországon eddig ismeretlen jelzett és datált hiteles alkotásai.

       Lengyel László

A festmény 750.000 Ft-os kikiáltási áron a 70. Művészeti aukción kerül kalapács alá 2017. május 17-én a MOM Kulturális Központban!  További információk az aktuális aukciók oldalon!

Május 8-án a New York Kávéházban emlékezünk meg az ihlet forrásáról, a múzsákról A Múzsa csókja című estünkön.  Vendégeink: Fehér László festőművész és felesége, Geisler Edit; Nyáry Krisztián irodalomtörténész, író; Tűzkő Péter, a BÁV kereskedelmi üzletág vezetője; Pápai Erika színművész és Szekeres Adrien énekesnő. Háziasszony: Juhász Anna. További információ és regisztráció!

IRODALOM:
Kastner, Otfried: Johann Baptist Reiter in: Jahrbuch der Stadt Linz 1949, Linz 1950, p.229-242.
Strobl, Alice: Johann Baptist Reiter, Wien München, 1963
Schultes, Lothar: Bilder Des Lebens/ Johann Baptist reiter und der Realismus des 19. Jahrhunderts, Linz, 1990
Schultes, Lothar: Johann Baptist Reiter, Herausgegeben vom OÖ. Landesmuseum und dem Nordico Stadtmuseum Linz, 2013