GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, ÚJ ELJÁRÁSREND 2020.05.05

2020. 05. 05.

A kialakult különleges helyzet miatt az alábbiakban összegeztük a leggyakrabban felmerülő kérédéseket és a válaszokat és ezeket folymatosan frissítjük.

1. Nyitva tartás változás!

A zálogfiókjaink új nyitva tartását a bav.hu/zalogfiokkereso aloldalon tudják megtekinteni.


2. Csak a 65 év felettiek tartózkodhatnak 9-12 idősávban a zálogfiókban?

Nem. A korlátozás nem vonatkozik a pénzügyi szolgáltatókra, így a nyitva tartási idő teljes egészében, bármely korosztályt szívesen látjuk zálogfiókjainkban. Kérjük ugyanakkor annak megértését, hogy a 65 év feletti korosztályt elsőbbséggel szolgáljuk ki.


3. Mely zálogjegyek tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá?

Azok a zálogjegyek tartoznak a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben („Rendelet”) meghatározott fizetési moratórium hatálya alá, amelyek kiállítására 2020. március 18-án, vagy azt megelőzően került sor, és amelyek futamideje („Lejárat napja”) 2020. március 18-án, vagy azt követően jár(t) le.

Frissítve 2020.05.05-én, a Magyar Nemzeti Bank iránymutatása alapján.


4. Mely zálogjegyek nem tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá?

Nem tartoznak a fizetési moratórium alá azok a zálogjegyek
a) amelyek futamideje a Rendelet hatálybalépésének időpontjában már lejárt, azaz amelyek futamideje  a Rendelet hatálybalépését, 2020. március 18-át megelőzően, járt le;
b) amelyek kiállítására 2020. március 19-én, vagy azt követően került sor.

Frissítve 2020.05.05-én, a Magyar Nemzeti Bank iránymutatása alapján.


5. Mit jelent a zálogkölcsön esetén a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium hatálya alá tartozó zálogjegyek futamidejét (a Lejárat napját) automatikusan meghosszabbította a Rendelet. Az automatikusan meghosszabbodott futamidő lejárata 2020. december 31.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fizetési moratórium időszakában a zálogkölcsön folyamatosan kamatozik.


6. Futamidő-módosítással érintett zálogjegy esetén, mennyit kell fizetnem a meghosszabbított futamidő végén, 2020.12.31-én?

Az alábbi példával azt szemléltetjük, hogy abban az esetben, ha Ön él a fizetési moratórium adta lehetőséggel, hogyan változik a 2020.12.31-én esedékes fizetési kötelezettsége az eredeti lejárathoz képest. A példabéli esetben a zálogjegy eredeti futamideje 2020.03.18. -án járt le.*

*Amennyiben az Ön – moratóriummal érintett – zálogjegyén feltüntetett eredeti futamidő 2020.03.18-át követően jár le, úgy a 2020.12.31. napján esedékes kamatösszeg, így az Ön fizetési kötelezettsége is, időarányosan kevesebb.


7. Kiválthatom a zálogba adott tárgyamat a fizetési moratórium időszaka alatt?

Igen, a zálogtárgyak a zálogfiókok nyitvatartási idejében, a fizetési moratórium időszakában változatlanul kiválthatók.


8. Prolongálni szeretném a fizetési moratórium hatálya alá tartozó zálogjegyemet, hogyan tehetem meg?

Mivel a Rendelet automatikusan meghosszabbította a futamidő végét, így a prolongálás szükségtelen addig az időpontig, ameddig a prolongált (meghosszabbított) lejárat napja későbbi időpontra nem esik, mint a Rendelettel automatikusan meghosszabbodott lejárat napja, azaz 2020. december 31. Az előtörlesztés jogával Ön bármikor élhet.


9. Prolongálni szeretnék úgy, hogy beletörlesztek a kölcsönbe. Hogyan tehetem meg?

Minden moratóriummal érintett ügyletre vonatkozóan lehetőség van előtörlesztésre.

A moratóriummal nem érintett zálogjegyek esetében a kölcsön csökkentésével történő prolongálásnak sincs akadálya.


10. Megéri előtörlesztenem?

Az előtörlesztés előnyös Önnek, mert
a) az előtörlesztett tőkerész az előtörlesztést követően már nem kamatozik tovább;
b) az előtörlesztéssel az Ön kölcsöntartozása csökken.
Ha a Rendelet által automatikusan meghosszabbodott futamidő alatt Ön havonta, kéthavonta, vagy háromhavonta előtörleszt, akkor folyamatosan csökkenti a tartozását, egyben a lejáratot követően esedékes fizetési kötelezettségét.


11. Élhetek a fizetési moratóriummal, ha a kiváltott tételemet újra elzálogosítom?

Nem. A kiváltással a fizetési moratóriummal érintett szerződés megszűnik, így a moratórium az új kölcsönszerződésre (zálogjegyre) már nem fog vonatkozni. Új elzálogosítás esetén az Ön által választott új (30, 60, 90 napos), sztenderd futamidő végén esedékessé válik a kölcsön és az ügyleti kamat megfizetése. Ha a lejárat napján a kiváltás nem történik meg, a késedelmes időszakban, a késedelmes napok számától függően késedelmi kamatot és kezelési pótdíjat számítunk fel, majd a türelmi idő eredménytelen lejáratát követően értékesítjük a tételt.


12. Szükséges prolongálnom, ha a zálogjegyem nem esik a fizetési moratórium alá és szeretném később kiváltani?

Igen. A moratóriummal nem érintett zálogjegyet szükségszerű prolongálni ahhoz, hogy a zálogtárgy ne kerüljön kényszerértékesítésre.


13. Meddig prolongálhatok, ha a zálogjegyem nem esik a fizetési moratórium alá, és szeretném később kiváltani?

Amennyiben az Ön zálogjegyén feltüntetett türelmi idő lejárata
- 2020. február 29. napja, úgy Ön legfeljebb 2020.május 7. napjáig prolongálhat;
- 2020. március 31. napja, úgy Ön legfeljebb 2020. július 31. napjáig prolongálhat.

Amennyiben az Ön zálogjegyén feltüntetett „Lejárat napja” 2020. március 17-e, vagy azt megelőző dátum, a türelmi idő pedig 2020. április 30., úgy Ön – a korábban megszokott időszaknál hosszabb ideig, legfeljebb 2020. július 31. napjáig prolongálhat.


14. A moratórium alá tartozó zálogjegyek esetén mikor lesz kényszerértékesítés?

A fizetési moratórium alá tartozó zálogjegyek futamideje a Rendelettel 2020.12.31-ig automatikusan meghosszabbodott, ezért a türelmi időszak kezdetére, majd – a türelmi időszak eredménytelen lejártával – a kényszerértékesítésre 2020.12.31-ét követően kerül sor.


15. Hová fordulhatok bővebb tájékoztatásért?

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 06-1-325-26-22 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@bav.hu e-mail címen, vagy érdeklődjön zálogfiókjainkban.