Fizetési moratórium - tájékoztatás

2020. 03. 20.

A Kormány március 18-i rendelete nyomán a BÁV Zálognál már megkötött zálogszerződésekre is vonatkozik a fizetési moratórium.

Ennek értelmében a magánszemélyek és vállalkozások március 18. szerda éjfélig megkötött hiteleinek tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik.

Mindazon zálogkölcsönökre vonatkozik a fizetési moratórium, amelyek esetében a kölcsön visszafizetésének végső határideje (azaz a türelmi idő, amely időpontig a zálogtárgy értékesítésére nem kerül sor) 2020. március 18. után jár le.

Ezen esetekben a szerződéses kötelezettségek teljesítési határideje, azaz futamidő vége 2020. december 31-ig automatikusan meghosszabbodik.

Ha a kölcsönszerződés (zálogjegye) megfelel a fent leírtaknak, azaz a türelmi idő a 2020. március 18-áig (a kormányrendelet hatálybalépésének időpontjáig) még nem járt le, akkor a kölcsöntartozás visszafizetésének esedékessége – a rendelet alapján automatikusan meghosszabbodott futamidő miatt - 2020. december 31. lett.
Mindemellett azonban nincs akadálya annak, hogy a zálogjegy birtokosa a meghosszabbított futamidőn belül bármikor kiváltsa a zálogtárgyat, vagy előtörlesszen.

Fontos, hogy fizetési moratórium csak a 2020. március 19. előtt megkötött szerződésekre vonatkozik, tehát a 2020. március 19-től elzálogosított tárgyakra (megkötött szerződésekre) nem, azaz az új ügyletek esetében a fizetési kötelezettségek a választott konstrukció szerint teljesítendők.

Kérjük ezért minden ügyfelünket, hogy új kölcsön igényléséről a fentiek ismeretében döntsenek.