Egy elpusztult alkotás túlélője

2018. 11. 05.

Egy különleges alkalom, amikor a tanulmány csupán a sorrendiség jelzésére szolgáló, művészettörténeti szakkifejezés.

Aba-Novák Vilmos 1930-ban tért át végérvényesen az olajfesték használatáról a temperára. Az elsőre akár érdektelennek tűnő, szűk szakmai érdeklődésre számot tartó festéstechnikai váltás azonban az életmű gyökeres fordulópontját jelentette. Aba-Novák folyamatosan kísérletezve – tehát nem villámcsapás-szerűen egyik pillanatról a másikra – 1928 és 1930 között fokozatosan fedezte fel a temperafestésben rejlő lehetőségeket. A korábban kizárólag vászonra és esetenként kartonra dolgozó mester most kipróbálta miként működik ez az olajfestéktől alapvetően eltérő módon viselkedő festékanyag falemezen, kartonon és farostlemezen. A különböző anyagokkal való kísérletezés eredményeként végül a porcelánfinomságúra csiszolva alapozott falemez mellett tette le a voksát, és 1930-tól haláláig tartó bő évtizedben már kizárólag falemezre festett temperával alkotott.

Aba-Novák 1930 körüli stílusváltásának fényében válik a most aukcióra kerülő festmény a hazai festészet egyik legjelentősebb életművének is egészen különleges darabjává. Mert, bár akad rá példa, hogy a mester egy-egy jól sikerült karakterét nem másolva, de a szerencsésen elkapott vonásokat megtartva és megőrizve újra felhasználta azt egy következő kompozícióján, de arra, hogy olajban megragadott alakot nagyobb formátumú temperaképen gondoljon tovább, ez az egyetlen példa maradt fenn.

B. Supka Magdolna 1966-ban és 1971-ben két kiadást is megért Aba-Novák-monográfiájában közölte a Muzsikus cigány ebédje című nagyméretű tempera fekete-fehér fotográfiáját, azzal a megjegyzéssel, hogy a mű megsemmisült (43. kép). Supka ezt a képet 1931-re datálta, amely adat ugyan a fotó nagyításával nem igazolható, mivel nem látszik a képen se aláírás, sem pedig dátum, de az alkalmazott technika és a festésmód alapján a datálás erősen valószínűsíthető. Így válik érthetővé az is, miként lehetséges, hogy az elpusztult mű temperával, a hozzá készült tanulmány pedig olajban született meg.

1930 volt az utolsó év, amikor Aba-Novák már szinte kizárólag temperával festett, de elvétve használt még olajfestéket is. Az ebédelő alak első megfogalmazása tehát még olajfestékkel történt, legnagyobb valószínűséggel 1930-ban vagy 1930-1931 fordulóján.

A művész az általa megalkotott karaktert annyira sikerültnek találhatta, hogy érdemesnek látta egy nagyobb kompozíció "főhősévé" avatni, így készülhetett el a ma már csak fotóemlék formában létező Muzsikus cigány ebédje című nagyméretű temperakép.

A szerény ebédjét lábasból fogyasztó férfi alakja a már említett monográfia egy másik reprodukcióján is visszaköszön (55. kép), ahol ugyanaz a modell a nézőnek szemközt fordulva jelenik meg. Ezt a képet Aba-Novák már temperával festette, Supka pedig 1933 körülre datálta. Bizonyos vagyok benne, hogy a három mű szorosan összefüggő műcsoportot alkot, amely időben is közvetlenül egymást követve jöhetett létre. Az eddigiek alapján mindhárom festmény, az olaj és a két tempera is 1930-ban vagy 1930-1931 fordulóján születhetett.

Aba-Novák portréfestészete közmondásosan kiváló. Bár a mester minden általa kedvelt műfajban zseniális sorozatokat alkotott, portréi művészi ereje még e remekművek közül is kimagaslik. A korai katonaportrék, felesége, barátai, kortársai és művészkollégái névvel is azonosítható képmásai mellett megörökített néhány, ma már feledésbe merült, s ily módon azonosíthatatlan modellt is. Ezek közé tartozik a most aukcióra kerülő cigány férfi képmása is, amely tökéletes reprezentánsa Aba-Novák kivételes művészi talentumának.

S bár alkalom már nem nyílhat a megsemmisült és a meglévő képek festésmódjának, színeinek, arányainak és összhatásának együttes tanulmányozására, de az nyugodtan kijelenthető, hogy a most aukcióra kerülő képmás kvalitásban semmivel sem marad el az úgynevezett "nagy mű" mellett. A "tanulmány" kitétel ebben az esetben csupán a sorrendiség jelzésére szolgáló, művészettörténeti szakkifejezés.

Rum Attila

Aba-Novák Vilmos (1894-1941): Ebédelő cigány (Tanulmány a "Muzsikus cigány ebédje" című képhez), 1930 körül
papírlemez, olaj, 100 x 70 cm
jelzés lent balra: Aba-Novák

Kiállítva:
* Aba-Novák, a "barbár zseni", Debrecen, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, 2008. április 21. - július 6. (kat. 63.)
Reprodukálva:
* Molnos Péter: Aba-Novák, a "barbár zseni", Népszabadság Könyvek, 2008, (50. kép).

Aukcionálva:
* Virág Judit Galéria és aukciósház 35. Őszi aukció, Budapest, 2010. október, (kat. 37.)

Kikiáltási ára: 12.000.000 Ft

Az aukció kiállítását november 3-11. között ingyenesen tekinthetik meg a BÁV Aukciósházban (1052 Budapest, Bécsi utca 1.). Az árverésre november 13-án és 14-én, 18.00 órakor kerül sor a MOM Kulturális Központban. További információk és katalógus: www.bav.hu/aukcio