Augsburgi barokk egybejáró pohár

2017. 05. 12.

A pohár egy "ún. egymásba járó" pohársor tagja. A 6 ill. 12 darabból álló, vésett sorszámokkal ellátott, pontosan egymásba illeszkedő darabok különleges alkalmakra, eljegyzésre, menyegzőkre készültek.

Ezüst, 338 g., belsejében és szájperemén tüziaranyozva. Felfelé enyhén szélesedő forma, finoman ívelő szájperemmel. Sima vonalú oldalán kerek mezőben Bethlen Miklós (1642-1716) erdélyi kancellár és második felesége, Rhédey Júlia (1669-1716) kettős címere. Medalionok körirata: NICOLAUS BETHLN COMES; valamint IULIA REDEI COMITINA.

Alján jelzett: Augsburg, 1695-1700 között, Johann Wagner, cakkos mintavétel (tremolierstich) valamint vésett 9-es (Az egybejáró poharak  sorszáma).
Seling: 154, 1750.
Magasság: 13,4 cm
Szájátmérő: 11,4 cm
Aljátmérő.: 8,7 cm

Párdarabja az Iparművészeti Múzum Ötvösgyűjteményében található (16158. leltári szám).
Helmut Seling: Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529-1868. III. kötet, 23. oldal, 154. városjegy, valamint 240. oldal, 1750. mesterjegy.

Kikiáltási ára: 900.000 Ft

A pohár egy "ún. egymásba járó" pohársor tagja. A 6 ill. 12 darabból  álló, vésett
sorszámokkal ellátott, pontosan egymásba illeszkedő darabok különleges alkalmakra,
eljegyzésre, menyegzőkre készültek.

Bethlen Miklós (Kisbún, 1642. 09.01 - Bécs, 1716. 10. 27)

Apja a történetíró Bethlen János erdélyi arisztokrata család sarja, anyja a polgári származású
Váradi Borbála. Tanárai közt volt Keresztúri Pál, Isaac Basire és Apáczai Csere János, tanulmányait
Németalföldön, Hollandiában, Párizsban végzi.

Hazatérve Zrínyi Miklós udvarában szemtanúja lesz a bán halálának, melyről később önéletrajzában részletesen beszámol. Udvarhelyszék főkapitánya lesz, majd 1666-ban kezdi építeni a bethlenszentmiklósi kastélyt, amely az erdélyi reneszánsz építészet egyik legszebb kastélya. 1668-ban feleségül veszi Kun
Ilonát. 1676. április 23-án Bethlent és Béldi Pál székely főkapitányt összeesküvés vádjával letartóztatják
és csaknem egy évig tartják fogságban, Fogaras várában. Kiszabadulva kiadja az  Apologia ministrorum evangelicarum Hungariae című nyomtatványhoz csatolt levelét, amelyben felszólal a protestáns papok védelmében.

Első felesége halála után újranősül, 1686. február 8-án feleségül veszi Rhédey Júliát, aki templomoknak készített úrasztali terítőiről lett híres. 1691-ben Erdély kancellárjává választják a fogarasi gyulésen. Ezt a tisztséget 1704-ig tölti be, Bánffy György gubernátor mellett. 1696-ban grófi rangot kap. 1701-ig követként többször látogatást tesz Bécsben. A Habsburg abszolutizmus kormányzati szándékaival szembesülve  1704 áprilisában megírja az Erdély független fejedelemséggé alakítását szorgalmazó Columba Noe c. röpiratát. Ezt a röpiratot a bécsi, angol és holland követekhez akarja eljuttatni, de Rabutin megszerzi és felhasználja ellene. 1704. május 5-én kancellári tisztségéből eltávolítják, majd letartóztatják. 1708-ig Nagyszebenben raboskodik. Május 1-én Bécsbe szállítják. Útközben öt hétig az eszéki börtönben van, ekkor kezdi írni Önéletírását, ezt az Imádságoskönyvvel együtt Bécsben fejezi be (1710).  Ekkor írja meg latin nyelvű élettörténetét is, Sudores et cruces Nicolai comitis de Bethlen címmel. Noha felmentik az eredeti vád alól, Erdélybe nem térhet haza, és Bécsben hal meg 1716. október 27-én. (Irodalom: mta.hu)

A pohár 2017. május 16-án a BÁV 70. Művészeti aukcióján kerül árverésre. További információk itt!