Absztrakció és szürrealizmus egy képen

2018. 10. 30.

Gyarmathy Kisvárosa az életmű fontos darabja, amely mind az ötvenes évek összeurópai absztrakt művészete felől, mind pedig elsőrendű művészi kvalitását, valamint ritkaságát tekintve is kiemelt figyelmet érdemel.

Gyarmathy Tihamér (1915-2005): Kisváros, 1953
vászon, olaj, 62,3 x 94,5 cm
jelzés fent balra: Gyarmathy Tihamér 1953
Kikiáltási ára: 2.800.000 Ft

Gyarmathy Tihamér a Képzőművészeti Főiskolán Vaszary János tanítványa volt.

Mesterétől nem stílust vagy technikát, hanem művészi szemléletmódot és a világ ezernyi csodájára való folyamatos nyitottságot örökölte.

1945-ben csatlakozott a hazai absztrakciót képviselő Európai Iskolához, majd innen kiválva alapító tagja lett a Galéria a 4 világtájhoz csoportnak.  A hazai absztraktok szellemi vezetője a teoretikus hajlamú Kállai Ernő művészettörténész volt, aki biztos értékítéletével és kvalitásérzékével vívta ki művésztársai elismerését. 1948-ban őt is eltávolították állásából, és haláláig alkalmi munkákból élt, éppúgy, mint Gyarmathy, aki az absztrakt művészetek háttérbe szorításának következményeként 1948 és 1962 között, egy alkalom kivételével, nem szerepelhetett a nyilvánosság előtt. Az 1950-es évek hazai légüres terében Gyarmathy a korábbiakhoz és a későbbiekhez képest is lényegesen kevesebbet alkotott, ami viszont mégis megszületett, az gondos mérlegelés és kiérlelt művészi munka eredményét mutatja.

Az absztrakt művek értelmezési korlátairól maga a művész vallott egy 1995-ös interjúban:

"Mert minálunk nem az volt a lényeg, hogy ne jelentsen semmit a forma és így legyen absztrakt, hanem az volt a lényeg, hogy ami összefüggésre rájön az ember, amit nem lehet logikailag fölfogni, mert hisz' nincs semmi elbeszélő jellege, ezért csak érzelmileg lehet befogadni. És ha azt érzelmileg fölfogja, akkor már ott tart, ahol a zenében tarthat. A lényeggel foglalkozik. A műnek a lényege az, hogy ha jó készülékkel áll valaki egy mű elé, akkor az kapjon egy olyan érzelmi vonatkozású ütést, ami maradandó marad benne."

Gyarmathy művészi alapállása szerint tehát a műalkotás elsősorban érzelmi síkon működőképes, a racionális megközelítés tévútra vezet. Most aukcióra kerülő 1953-as remekművét tulajdonképpen csak a címe - Kisváros – vezeti az értelemmel felfogható tartományba. A mű stiláris vonatkozásban legközelebb Paul Klee festészetével rokonítható, akinek művészetére gyakorolt hatását maga Gyarmathy is elismerte, amikor így nyilatkozott: Paul Klee "elsőként utalt a mában arra, hogy az absztrakció és a szürrealizmus együttese egy konstruktív képfogalmazás tiszta képi eszköze, mely megfelel az aktuális problémáknak."

Gyarmathy Kisvárosa az életmű fontos darabja, amely mind az ötvenes évek összeurópai absztrakt művészete felől, mind pedig elsőrendű művészi kvalitását, valamint ritkaságát tekintve is kiemelt figyelmet érdemel.

Nem mellesleg pedig gyönyörű!

Rum Attila