Mária terézia szerelmi házassága

2017. 05. 02.

A királyi családokban a házasságkötés általában két ország és nem két fiatal szövetségre lépése. Ezért is olyan különleges, hogy Mária Terézia mégis szerelmi házasságot kötött, bár az ide vezető út nem volt éppen politikai számításoktól mentes.

Habsburg romantika 2Kevesen tudják, hogy a főhercegnő nőként nem örökölhette volna az uralkodói címet. Fivére halála után azonban apja, Habsburg Károly törvényesítette a nőági trónutódlást. A spanyol örökösödési és a nagy északi háborúk miatt fontos politikai kérdés volt, hogy ki legyen Mária Terézia férje? Felmerült a spanyol-osztrák birodalom újraegyesítését szolgáló spanyol házasság, de az inkább kedvezett volna az ősi ellenségnek: a Bourbon-háznak. Előnyösebbnek tűnt tehát egy bajor vagy szász trónörökössel kötendő házasság, ezzel ráadásul a későbbi örökösödési viszálynak is elébe vágtak volna. Sajnos azonban a szóba jöhető vőlegények mind túl fiatalok voltak…

Habsburg romantika 3Habsburg Károly igen kedvelte nagynénjének, Eleonóra főhercegnőnek az unokáit. Eredetileg a legidősebbet, Lipót Kelement szemelte ki jegyesül, ő azonban éppen Bécsbe igyekezve a himlő áldozatául esett. Ekkor öccsét, a 15 éves Ferencet hívták meg az udvarba. A művelt fiatalembert a német-római császár – amíg lánya kiházasításáról nem döntött - a fiaként nevelte gyermekeivel, így Mária Teréziával együtt.
 
A 9 év korkülönbség ellenére a tanulás, lovaglás, ünnepélyek és utazások alatt az ifjak egyre jobban megismerték egymást. A korabeli visszaemlékezések szerint Mária Terézia már a kezdetektől fogva vonzódott a jó modorú, délceg herceghez, felnőve pedig ez a vonzalom szerelemmé vált.  Az angol követ így írt erről:

„A főherczegnő erős lelke daczára gyöngéd szerelemmel viseltetik a lotharingiai herczeg iránt. Éjjel őt látja álmában, nappal felőle beszél udvarhölgyeinek, úgy hogy nem valószínű, hogy valaha elfeledje azt a férfiút, kiről azt hiszi, hogy neki van teremtve.”

Habsburg romantika 4Minden együtt volt tehát ahhoz, hogy a pár szerelmét szentesítsék, ám ekkor Ferenc apja meghalt, neki pedig vissza kellett térnie Nancy-be. Innen a császár azonban nem Bécsbe, hanem Magyarországra küldte, ahol 1931-től helytartónak nevezte ki. A külön töltött évek azonban csak felerősítették a pár érzelmeit. Ráadásul Ferenc végre bizonyíthatta rátermettségét is az uralkodás terén, nem utolsó sorban Magyarországot is megszerette.
Éppen ebben az időben azonban a lengyeleknél megüresedett a trón. Az új király személyében az európai uralkodócsaládok sehogy sem tudtak megegyezni. A politikai zűrzavarban VI. Károly több birtokával fizetett a beavatkozásért, és hirtelen nagyon fontossá vált, hogy a békét megvásárlandó Mária Teréziát a bajor, húgát pedig a spanyol trónörökössel jegyezze el. Az ifjú szerelmesek szerencséjére azonban a franciák békeajánlata megenyhítette a politikai riválisokat, de a monarchia békéjéért cserébe éppen Ferencnek kellett volna lemondania ősi birtokairól a franciák javára. A közbenjáró Bartenstein államtitkár állítólag ridegen ezt a kérdést szegezte a hercegnek: Lotaringia vagy a főhercegné?  

1736. január 31-én történt meg a formális leánykérés Bécsben. Az etiquette szerint Ferencnek el kellet hagynia az udvart, hogy február 12-én végre, szülőföldje árán, elnyerje Mária Terézia kezét. A rövid jegyesség alatt is több levelet váltottak.

„Jó, hogy távolléte nem hosszú időre szól, és remélem, hogy az a jövőre nézve csak még állandóbbá és kívánatosabbá teszi együttlétünket, amelyhez, biztosíthatom, részemről életem végéig ragaszkodni fogok.”

(Mária Terézia levele jegyesének, 1736. február 8., Fónagy Zoltán fordítása)

Az esküvőt követő estén a császár ezt írta a naplójába:

„Első leányomnak Teréziának esküvője a lotharingiai herczeggel. Mindkettőt szeretem. Isten áldja és gyarapítsa házunkat! Jó vigaszt nyertem.”

Habsburg romantika 1A párnak összesen 16 gyermekével megalapította a Habsburg-Lotaringiai házat. Ferenc, ősei birtokaiért cserébe, az osztrák tartományok társuralkodója, majd a Német-római Birodalom császára lett, bár a birodalom irányításában felesége mellett csak névleg vette ki a részét. A visszaemlékezések szerint Mária Teréziát élete végéig gyengéd szálak fűzték a férjéhez. Annak halála után hosszú haját levágatta, drága ékszereit elosztogatta, és élete hátralévő részében özvegyi ruhát viselt. Idős korában, amikor már nem tudott lépcsőn járni, kötélre függesztett karosszékben eresszék le a családi kriptába, hogy meglátogathassa férjét. Ma mindketten ugyanott, a bécsi Kapucinus-kriptában nyugszanak.  

Mária Terézia, a szoknyás uralkodó

Jöjjön el május 12-én a Várkert Bazárba, ahol megmutatjuk Mária Terézia egy másik arcát!
Vendégeink lesznek:

  • Habsburg György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet;
  • Fónagy Zoltán történész, Történettudományi Intézet;
  • Tűzkő Péter festményszakértő, a BÁV műkereskedelmi üzletágának vezetője;
  • Kertész Mónika operaénekes;
  • Kovács Patrícia színművész .

Az események háziasszonya: Juhász Anna.
További információ: www.bav.hu/mariaterezia

Az idézetek forrása: mek.oszk.hu