Szentek és szimbólumok a középkori falfestészetben - MAM

időpont

2017. 01. 24. (Kedd) 17:00 - 18:00

helyszín

BÁV Apszisterem (Budapest, Bécsi utca 3.)

Középkori templomainkban gyakran találkozunk olyan részletes falképciklusokkal, amelyek egy-egy népszerű szent legendáját ábrázolják több jelenetben. Több esetben egymással párhuzamosan futó jelenetsorokat találunk: egy harcias férfi szent – többnyire Szent László király – és egy női vértanú szűz (Szent Margit vagy Szent Katalin) legendáját. Ilyen esetekben a két falképciklus párhuzamosan bontakozik ki: a pogányság sötét erőin diadalmaskodó Szent László történetével együtt látjuk a vértanúságot szenvedő, de a halálukban is diadalmaskodó női szenteket. Mindkét ciklus hitükhöz hű szenteket ábrázol, akik egyaránt példát mutatnak a rájuk feltekintő híveknek: ráadásul a pogányon győzedelmeskedő lovagszent és a hitéért a halált is vállaló vértanú szűz párosa egyszerre mutatott példát férfiaknak és nőknek. A jelenetek sorát többnyire az Utolsó ítélet ábrázolása egészíti ki: ez képsor felhívja a figyelmet az idők végén eljövendő ítéletre, és a bűnösök lehetséges büntetésére. A templomokban tehát a nézők számára megfestették a követendő példát, valamint a példát követők jutalmát és a bűnösök büntetését is. Az előadás során elsősorban 14. századi székelyföldi templomok (Bögöz, Gelence, Sepsikilyén) példáin keresztül lesz szó a középkori szimbólumrendszer és gondolkodásmód gazdagságáról.

Előadó: Jékely Zsombor, művészettörténész

A program a Mesélnek a műkincsek előadássorozat része.

A belépés ingyenes!

Helyszín: BÁV Apszisterem (Budapest, Bécsi utca 3.)